IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Kreditna unija Libertina, S. Radića 8, Čakovec, OIB: 10591732014 ( u daljnje tekstu  Kreditna unija i/ili Voditelj obrade) kao voditelju  zbirke osobnih podataka,  važna je zaštita sigurnosti i privatnosti Vaših osobnih podataka, te se u prikupljanju i obradi vodimo načelom transparentnosti i sigurnosti.

Ova Izjava sastavljena je u skladu s odredbama Uredbe  o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. 

Ova Izjava primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Eventualne izmjene i dopune ove Izjave, biti će objavljene na internetskim stranicama i dostupne su na uvid u poslovnim prostorijama Kreditne unije. 

Vaš  pristanak

Ova Izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka odnosi se na osobne podatke koje nam stavljate na raspolaganje, u trenutku kada zatražite korištenje naših proizvoda i usluga,  prilikom slanja elektroničke pošte ili upućivanjem telefonskog poziva, kada mi to zatražimo od vas,  a Vi nama date  svoju Privolu.

Ustupanjem svojih osobnih podataka  preko internetskih stranica, suglasni ste da ih upotrebljavamo za odgovor na Vaš upit.

Zašto prikupljamo i obrađujemo osobne podatke 

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo  potrebni su nam kako bi vam omogućili pružanje svojih usluga. To su podaci koji se mogu koristiti za otkrivanje identiteta pojedinaca, a to su: 
 • identifikacijski podaci (prezime, ime, OIB, datum i mjesto rođenja,  adresa prebivališta, državljanstvo)
 • kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, telefonski bojevi, adresa za dostavu pošte)
 • podaci identifikacijskih dokumenata (broj i vrsta identifikacijskog dokumenta, datum izdavanja, izdavatelj, mjesto izdavanja)

Uz osnovne podatke prikupljamo i dodatne podatke, a oni ovisi o vrsti usluge koju koristite. 

Korištenje internetskih stranica Kreditne unije ne zahtjeva otkrivanje vašeg identiteta ili drugih osobnih podataka. 

Zakonitost obrade

Kreditnoj uniji je važna zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka. Poslovanje vodimo u skladu s važećim zakonima  o zaštiti i sigurnosti podataka. 

Podaci koji se prikupljaju koriste se s ciljem informiranja o našim proizvodima i uspostave poslovnog odnosa.

Zaštita vaših podataka

S vašim osobnim podacima postupamo sukladno zakonu. Od naših pružatelja usluga i dobavljača tražimo da nam dokažu svoju  usklađenost u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe.

Prijenos vaših podataka

Vaša nam je privatnost važna te Vaše informacije i osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama, osim u sljedećim slučajevima:

 • u sudskim sporovima
 • radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine Kreditne unije
 • zbog izvršavanja naših regulatornih obveza
 • radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora
 • izvršiteljima obrade kojima se podaci prenose u svrhu podrške u poslovnim aktivnostima, a koji se odnose na informacijski sustav, reviziju  poslovanja i financijskih izvještaja 
 • drugi slučajevi, pod uvjetom da ste dali svoju privolu

Tko može pristupiti vašim podacima

Pristup vašim podacima imaju ovlašteni zaposlenici Kreditne unije. 

Vaša prava

Za vrijeme trajanja poslovnog odnosa Vaša pravu su:

 • Pravo na transparentnost – kako obrađujemo i postupamo s vašim osobnim podacima. U slučaju da imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirate.
 • Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo u svakom trenutnu bilo osobno ili pisanim putem dobiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađujemo.
 • Pravo na ispravak – imate pravo na ispravak vašim osobnim podataka u slučaju da su oni netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na brisanje – ukoliko više  ne postoje opravdani  razlozi  za daljnju obradu osobnih podataka, možete zatražiti brisanje ili uklanjanje vašim osobnih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade – imate pravo obustaviti obradu vaših osobnih podataka, pod uvjetom da osporavate točnost podataka
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo osobne podatke dobiti u strukturiranom strojno čitljivo obliku u svrhu prenošenje podataka drugom voditelju, ukoliko se obrada temelji na privoli ili provodi automatiziranim putem.
 • Pravo na prigovor – imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka.  

Kontakt podaci

Voditelj obrade: Kreditna unija Libertina, Stjepana Radića 8, 40 000 Čakovec, telefon: (040) 310 977, e-mail adresa: marija.miko@kulibertina.hr