NAMJENSKI KREDITI ZA OBRTNIKE I  OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Ovi krediti namijenjeni su obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za rješavanje tekuće likvidnosti, za obrtna sredstava, za kupnju osnovnih sredstava, ulaganje u širenje poslovanja, kupnju zemljišta i  druge potrebe.

Namjenski kratkoročni krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

 
 

Namjena kredita:  likvidnost, obrtna sredstva, osnovna sredstva

Rok otplate: do 12 mjeseci
Kamatna stopa: 7,2% godišnje, fiksna 
EKS: 9,25%  s rokom otplate od 12 mjeseci, jednokratnom naknadom od 1,58%

Naknada:
- od 0,41% do 1,58% od iznosa kredita, ovisi o roku otplate. Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita.

Namjenski depozit:  bez depozita

Način i rok vraćanja: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti do ugovorenog roka otplate kredita, kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit
- preslik obrtnice ili rješenje o upisu u obrtni registar
- rješenje o upisu u registar Obiteljskih poljoprivrednih 
  gospodarstva

- presliku osobnih iskaznica svih sudionika
- godišnja financijska izvješća
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

REPREZENTATIVNI PRIMJER -  namjenski kratkoročni

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

15.000,00 EUR

Rok otplate

12 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

fiksna  7,20%

Naknada   

1,58%

Mjesečna  kamata 

90,00 EUR

Ukupan iznos kamate za razdoblje

1.080,00 EUR

Efektivna kamatna stopa*

9,12%

Ukupan iznos za otplatu **

16.168,52 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita,   te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu (01.07.-31.07.)

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, obračunate kamate  do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate, uz navedeni rok otplate  

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

Namjenski dugoročni krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

 

Namjena kredita:  likvidnost, obrtna sredstva, osnovna sredstva

Rok otplate: do 84 mjeseci

Kamatna  stopa: 7,4% godišnje, fiksna

EKS: 9,25%,  s rokom otplate od 84 mjeseci, jednokratnom  naknadom od 3,99%, i  5% depozitom od iznosa kredita

Naknada: 0,74% do 3,99% od iznosa kredita, ovisi o roku otplate. Naknada se obračunava  i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita 

Namjenski depozit: depozit u visini od 5% iznosa kredita, oročen do krajnjeg roka otplate kredita, uz 0,05% kamata. 

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima 

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit
- preslik obrtnice ili rješenje o upisu u registar Obiteljskih poljoprivrednih
  gospodarstava
- godišnja financijska izvješća ili prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

REPREZENTATIVNI PRIMJER -  namjenski dugoročni

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

20.000,00 EUR

Rok otplate

4 godine

Nominalna kamatna stopa

fiksna  7,40%

Naknada   

2,54%

Depozit 5% od iznosa kredita

1.000,00 EUR

Mjesečni anuitet 

482,65 EUR

Ukupan iznos kamate za razdoblje

3.166,94 EUR

Efektivna kamatna stopa*

9,19%

Ukupan iznos za otplatu **

23.288,25 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, 5% depozita od iznosa kredita kao instrument osiguranja,  te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu (01.07.-31.07.)

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate, uz navedeni rok otplate, te 5%  depozita od iznosa kredita kao instrumenta osiguranja 

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.