Članstvo

Kreditna unija Libertina osnovana je primjenom teritorijalnog načela.
Članovi Kreditne unije mogu biti samo osobe koje imaju prebivalište na području iste
jedinice područne (regionalne) samouprave tj. prebivaju na području Međimurske
županije.
Članovi Kreditne unije mogu biti:
   1. obrtnici 
   2. fizičke osobe

Članovi Kreditne unije mogu biti osobe koje imaju zajednički interes i zajedno djeluju s ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti.

 

Kako postati naš član?

Ukoliko želite postati naš član ispunite zahtjev za članstvo ili popunite online zahtjev.

    Ispunite zahtjev za članstvo

    IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci istiniti. U slučaju promjene gore navedenih podataka, obvezujem se obavijestiti Kreditnu uniju o nastalim promjenama. Kreditna unija Libertina prikuplja i obrađuje osobne podatke navedene u ovom Zahtjevu u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svrhu zaključenja ugovornog odnosa i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza Kreditne unije Libertina koje proizlaze iz ovog Zahtjeva, odnosno ugovornog odnosa.