LOMBARDNI KREDITI

To su krediti uz zalog već oročenog depozita ili uz zalog depozita koji će se  oročiti za dobivanje kredita. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita. 

Lombardni krediti temeljem zaloga već oročenog depozita

 
 
 

Nenamjenski krediti temeljem već oročenog depozita u Kreditnoj uniji.

Iznos kredita: do 30.000 EUR. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita.

Kamatna stopa: 

  1. a)  gotovinski kratkoročni 7,2% godišnje, fiksna
  2. b)  gotovinski 7,4% godišnje, fiksna  


Efektivna kamatna stopa: 9,25%  na rok otplate od 72 mj., jednokratnom naknadom od 3,55%

Naknada (ovisno o roku povrata):
- za rok povrata do 12 mjeseca: 0,41% do 1,58% jednokratno od iznosa kredita
- preko 12 mjeseca: od 0,74% do 3,55% iznosa kredita, jednokratno od iznosa kredita

Depozit: 5% od iznosa kredita, kod gotovinskih kredita, uz 0,05% kamata

Način i rok vraćanja:
a) kratkoročni, do 12 mjeseci, glavnica se otplaćuje jednokratno istekom ugovorenog roka otplate kredita, a kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno
b) u jednakim mjesečnim anuitetima 

Instrumenti osiguranja:
- založno pravo na oročeni depozit
- zadužnica i/ili vlastita mjenica  i /ili izjava o zapljeni po pristanku dužnika

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit 
- preslik osobne iskaznice
- orginal ugovora o depozitu koji se daje u zalog
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

 

REPREZENTATIVNI PRIMJER -  lombardni - zalog već oročeni depozit

 

kratkoročni

dugoročni

Iznos kredita

4.000,00 EUR

4.000,00 EUR

Rok otplate

  12 mjeseci

24 mjeseca

Nominalna kamatna stopa

  7,2%

7,4%

Naknada

  1,58%

1,38%

Depozit

 bez depozita

200,00 EUR

Mjesečna kamata/anuitet

  24,00 EUR

179,82 EUR

Ukupan iznos kamata za razdoblje

288,00 EUR

315,60 EUR

Efektivna kamatna stopa*

9,12%

9,19%

Ukupan iznos za otplatu**

4.311,61 EUR

4.339,86 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu (01.07.-31.07.),  5% depozita od iznosa kredita kod dugoročnih kredita 

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate, uz navedeni rok otplate 

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

Dugoročni krediti uz zalog 100% oročenog depozita

 
 
 

Depozit: mora biti oročen na isti rok kao i rok otplate kredita.

Namjena kredita: nenamjenski kredit

Iznos kredita: do 100% iznosa oročenog depozita. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita. Raspolaganje depozitom moguće je nakon povrata kredita.

Kamatna stopa: za 3 postotna poena viša od kamatne stope na oročeni depozit (depozit 0,5%).

Efektivna kamatna stopa:   4,43%  na  rok  otplate od 60 mj., jednokratnom naknadom od 0,5%, i depozitom u iznosu od 100% iznosa kredita

Naknada: 0,5% od iznosa kredita

Način i rok otplate
1. jednokratna uplata depozita i jednokratno iskorištenje kredita
2. otplata kredita u jednakim mjesečnim anuitetetima, na rok do 5 godina

Instrumenti osiguranja:
- založno pravo na oročeni depozit
- zadužnica i/ili vlastita mjenica i/ili  izjava o zapljeni po pristanku dužnika

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit
- preslik osovne iskaznice
- orginal ugovora o depozitu koji se daje u zalog
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

REPREZENTATIVNI PRIMJER - lombardni -  depozit 100%

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

10.000,00 EUR

Rok otplate

5 godine

Nominalna kamatna stopa

3,5%fiksna (0,5% kamata na depozit, 3% spread)

Naknada   (0,5%)

50,00 EUR

Depozit 

10.000,00 EUR

Mjesečni anuitet 

  181,92 EUR

Efektivna kamatna stopa*

4,43%

Ukupan iznos za otplatu **

10.915,05 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, temeljem oročenog depozita uz kamatnu stopu od 0,5%, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita od 0,5% 

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamate obračunate do kraja otplate kredita

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.