Pravna napomena

Sadržaj stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje Kreditnu uniju Libertina. 

Obavijesti i informacije  objavljene na stranicama upućene su članovima Kreditne unije Libertina.