Nenamjenski gotovinski kratkoročni krediti

 

Iznos kredita: do 20.000,00 eura
Rok otplate: do 12 mjeseci
Kamatna  stopa: 7,2 % godišnje, fiksna  
EKS: 9,25% s rokom otplate od 12 mjeseci, jednokratnom naknadom od 1,58%

Naknada:
od 0,41% do 1,58% od iznosa kredita, ovisi o roku otplate. Naknada se obračunava i naplaćuje prilikom isplate kredita, jednokratno. 

Namjenski depozit: bez depozita
Način i rok vraćanja: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti do ugovorenog roka otplate kredita, a kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno.

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit
potvrda poslodavca o ostvarenim primanjima
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

REPREZENTATIVNI PRIMJER -  NENAMJENSKI gotovinski kratkoročni

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

10.000,00 EUR

Rok otplate

6 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

fiksna  7,20%

Naknada   

0,76%

Mjesečna  kamata 

60,00 EUR

Ukupan iznos kamate za razdoblje

360,00 EUR

Efektivna kamatna stopa*

8,87%

Ukupan iznos za otplatu **

10.419,02 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu (01.07.-31.07.)

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, obračunate kamate  do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate, uz navedeni rok otplate  

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

Nenamjenski gotovinski krediti

 
 

Iznos kredita: do 30.000 eura
Rok otplate: do 84 mjeseci
Kamatna stopa: 7,4% godišnje, fiksna
EKS: 9,25%,  s rokom otplate od 84 mjeseci, jednokratnom  naknadom od 3,99%, i  5% depozitom od iznosa kredita 

Naknada: od 0,74% do 3,99% od iznosa kredita, ovisno o roku otplate,  obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita

Namjenski depozit: depozit u visini od 5% iznosa kredita, oročen do kraja roka otplate kredita uz 0,05% kamate, depozit je moguće uplatiti iz sredstava odobrenog kredita

Kreditna sposobnost: visina anuiteta ne smije prelaziti 1/4 mjesečnog neopterećenog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se svojim prihodima uključiti jamac.

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima  

Potrebna dokumentacija za kredit:
zahtjev za kredit
potvrda poslodavca o ostvarenim primanjima
- tri zadnje isplatne liste
- preslika osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije

Umirovljenici:
- zadnji odrezak od mirovine
- umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu obavezni su priložiti    presliku rješenja o mirovini. Obavezni su imati jamca (zahtjev za jamca).

REPREZENTATIVNI PRIMJER - NENAMJENSKI gotovinski

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

5.000,00 EUR

Rok otplate

4 godine

Nominalna kamatna stopa

fiksna  7,40%

Naknada   

2,54%

Depozit 5% od iznosa kredita

250,00 EUR

Mjesečni anuitet 

120,66 EUR

Ukupan iznos kamate za razdoblje

791,71 EUR

Efektivna kamatna stopa*

9,19%

Ukupan iznos za otplatu **

5.822,04 EUR

* Efektivna kamatna stopa izračuna je na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, s naknadom za obradu kredita, 5% depozita od iznosa kredita kao instrument osiguranja,  te interkalarnom kamatom za razdoblje od mjesec dana, uz pretpostavku da je isplata kredita izvršena prvog dana u mjesecu (01.07.-31.07.)

**Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećanu za iznos interkalarne kamate, uz navedeni rok otplate, te 5% depozita od iznosa kredita kao instrument osiguranja 

Izrada nacrta ugovora o kreditu besplatna je i izrađuje se na zahtjev bez naknade.

Prije sklapanja Ugovora o kreditu, članu će  biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.