Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Poštovani članovi,
Kreditna unija u svom poslovanju posluje u interesu svojih članova poštujući načela etičkih vrijednosti, pouzdanosti, odgovornosti, savjesnosti i povjerenja te ne odobrava pokušaje usmjerene prema nepoštenom poslovnom odnosu.
Ukoliko smatrate da Vam je u poslovanju s Kreditnom unijom povrijeđeno neko pravo ili imate primjedbe na usluge ili u kontaktu sa zaposlenicima možete podnijeti pisani prigovor.

PODNOŠENJE PRIGOVORA:

Pisani prigovor podnosi se na jedan od slijedećih načina:
- osobno-u prostorijama:
Kreditne unije Libertina, Stjepana Radića 8, Čakovec
- poštom, na adresu:
Kreditna unija Libertina
Stjepana Radića 8
40000 Čakovec
n/r Ovlaštena osoba za upravljanje prigovorima
- elektroničnom poštom: info@kulibertina.hr
- telefaksom na broj: 040/310-722

SADRŽAJ PRIGOVORA:

Prigovor mora sadržavati:
- osobne podatke Podnositelja prigovora (ime i prezime, OIB, kontakt broj telefona/mobitela, adresu za dostavu odgovora)
- detaljan opis događaja/situacije (uz navođenje relevantnih činjenica, okolnosti i datuma) te dokaze o utemeljenosti prigovora (ako je moguće)
Ukoliko je prigovor nepotpun, Kreditna unija Libertina će zatražiti od Podnositelja prigovora dopunu istog.

OBRADA PRIGOVORA:

Kreditna unija će se očitovati na prigovor i dostaviti odgovor Podnositelju prigovora u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Ukoliko Podnositelj prigovora iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan dostavljenim odgovorom, može se obratiti Hrvatskoj narodnoj banci (Služba za zaštitu potrošača) kao nadzornom tijelu.